Select Page

Human-Animal Studies Courses in Poland

This is a list of colleges and universities in Poland which provide courses in Human-Animal Studies.  This includes the name of the college, the name of the course, who is teaching the course, and brief description of the course that the instructor will be covering.

Warsaw University of Technology

Animals in Law and Society

Michal Pregowski, Sociology

The aim of the course is to present and examine the ambiguous status of animals in Polish legal system, as well as to observe social attitudes to animals in contemporary societies, Western and otherwise. The course highlights how multidimensional our interactions and relationships with animals are, and examines topics such as the ubiquity of nonhumans in science, ethics, religion, as well as the everyday social practices (being: food, symbol, friend and family, pest, endangered etc.). Animals in Law and Society also explains why nonhumans are (or should be) a subject of interest of the public administration.

Institute of Psychology

Fundamentals of Ethics

Wojciech Pisula

This course covers the ethics of animal protection and environmental ethics, and includes farm animals, pets, laboratory animals, animals used in sports, entertainment and work.

Pet and Farm Animal Ethology

Wojciech Pisula

The course covers issues related to conservation issues and domestic livestock in terms of ethology. It shows the basic elements of animal behavior at the level of instinct. Shows the influence of domestication on behavior, with particular emphasis on learning processes. It covers cats, horses, rabbits, rodents, dogs, chickens, and a variety of other animals.

Adam Mickiewicz University

Animal Studies

Hanna Mamzer, Sociology

Animal Becomings: Philosophy, Literature & Visual Culture.

Monika Bakke, Philosophy

This course introduces main topics in the emerging field of animal studies. Starting with some philosophical background we move on to representations of human animal relations represented in literature, art and film. The goal of the course is to provide students with the tools necessary for critical analysis of human animal relations in the contemporary theoretical and practical spheres.

University of Warsaw

Antropozoologia to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce!

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału “Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Zajęcia, w tym m. in. zajęcia laboratoryjne i terenowe, prowadzone będą na wszystkich trzech wydziałach. Będziecie mieli możliwość zdobycia wiedzy o relacjach ludzko-zwierzęcych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, m. in. z zakresu zoologii, zoopsychologii oraz filozofii i etyki jako dyscyplin kluczowych dla badania zwierząt jako podmiotów, a także etologii, ekologii, weterynarii, antropologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii sztuki oraz elementów nauk politycznych i socjologii.

Studia zapoznają Was z najnowszymi odkryciami dotyczącymi umysłów, emocji i zachowań zwierząt. Umożliwią Wam także zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw etycznych i prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie. Przygotują Was również do mądrego i skutecznego rozwiązywania konfliktów interesów między ludźmi a przedstawicielami innych gatunków, z poszanowaniem podmiotowości i godności ludzi i zwierząt.

Zdobędziecie warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii. Będziecie przygotowani do pracy w sferze edukacji, kultury, turystyki, mediów, administracji państwowej, oświaty, w placówkach ochrony przyrody, organizacjach pozarządowych, i firmach prowadzących działalność opartą na interakcji ze zwierzętami.

Jako absolwenci antropozoologii będziecie mogli kontynuować edukację na Wydziale “Artes Liberales” w ramach specjalności “Różnorodność biologiczna i kulturowa” na studiach II stopnia a potem w programie doktoranckim “Na styku natury i kultury” w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Wszystkie inne studia uniwersyteckie i nie tylko będą stały przed Wami otworem.

Print Friendly, PDF & Email

Unless otherwise noted, all content on this website is copyright © 2018 The Animals and Society Institute. Please visit https://www.animalsandsociety.org/about-asi/website-reprint-and-use-policies to find out more about our reprint and use policies.

Share Us Online